Fra BibelenJesaja 49, 22

Så sier Herren Gud: Se, jeg løfter hånden for folkeslag og reiser mitt banner for folkene. De kommer med sønnene dine på armen, og døtrene dine bærer de på skuldrene.

 

   Aktiviteter

 

Et folk fra Nord

       Kilde: Redeemer Lutheran Church


Jesus er Guds lam

Det første kjente kristne Banneret er Det seirende Guds Lam (Agnus Dei), inspirert av Åp 17,14.
Johannes døperen introduserte Jesus slik: ”Se, Guds Lam!” (Joh 1,29,36). Han er ”vårt påskelam”, som ble slaktet (1 Kor 5,7). Ved Israels utgang av Egypt ga Gud dem beskjed om å ofre et ungt værlam som var uten feil. Blodet fra lammet skulle brukes til å markere hvor Guds folk var. Slik skulle de ikke bli rammet, når Guds dom over egypterne og deres guder skulle fullbyrdes. Påske betyr: gå forbi. Fra den dag skulle de feire påske, fordi Gud gikk forbi husene som var markert med lammets blod. De hadde ofret lammet som frelste dem fra Guds dom (2 Mos 12). Jesajas profeterer om Guds lidende tjener, som et Guds offerlam. ”Skylden vi alle hadde, lot Herren ramme Ham, lik et lam som føres bort for å slaktes, Han tok på seg de manges synd og ble rammet i stedet for lovbrytere” (Jes 53,7 og 12). Jesus var og er Guds Lam, ”som bærer bort verdens synd” (Joh 1,29).
Johannes Åpenbaring, den siste boken i bibelen, beskriver syner Gud ga apostelen Johannes om ”det som snart skal skje”. Johannes ser inn i himmelen. Her er Lammet en dominerende tittel på Jesus (29x). Det er den seirende Løven av Juda som er Lammet som var slaktet (Åp 5, 5-6). Det er Lammet som sitter på tronen og tilbes. Det er Lammet som innleder Guds vrede og dom, men Guds fokus er frelsen og seieren for Guds folk. Lammet er den som seirer og Guds folk skal seire med Ham (Åp 17,14).

Det seirende Guds Lam


Kilde: Landskapsflagg, Gotlands län, Sverige

Banneret Det seirende Guds Lam er det eldste kjente kristne Banneret. Banneret ovenfor er brukt som tegn og Banner fra ca 1200-tallet til den dag i dag i Visby og på Gotland, Sverige. Det symboliserer det slaktede Guds Lamm som seiret. Lammet holder i et gullspyd med et kors. Gullspydet symboliserer spydet soldaten stakk i siden på Jesus da han var død på korset. På gullspydet er det festet et rødt banner innrammet i gull. Det røde står for Jesu blod og Guds endeløse kjærlighet. Jesus er verdens frelser. Jesu uskyldige og frivillige offer renser oss fra våre synder. Jesus er Guds Banner (Jes 11,10).

Vi løfter opp Jesu offer på Golgata, Hans seier over synd, død og djevel. Må Guds Banner synes over hele verden, Hans frelse gjøres kjent for alle folk.

VÅRT LAM HAR SEIRET – LA OSS FØLGE HAM! (Moravian church, 1722)


Dronning Margrethe tegnet og designet

Guds Lam på messehagel

Den 16. mars 2008 tok Sct. Mariæ kirke i bruk den nye messehagel, tegnet og designet av dronning Margrethe. Hennes valgspråk lyder: Guds hjelp, folkets kjærlighet og Danmarks styrke.